shikari

泉酒造

みんなの感想

KAZ
2022/11/12

辛口でいて、ふくよかな旨味。美味しい。

★★★★☆
4